Bainvegni sin las paginas da la GiuRu!

La GiuRu (Giuventetgna Rumantscha) promova contacts tranter la giuventetgna da las differentas regiuns rumantschas e dad autras minoritads internaziunalas. Ella porscha a giuvnas rumantschas e giuvens rumantschs raps, communicaziun ed agid per la realisaziun d'in project cultural rumantsch.

Uonn festivescha la GiuRu 25 onns - Proxima fermada, lieu da fundaziun

Logo per la 83avla sessiun dil parlament da Giuvenils europeic a Laax

In dils ultims projects da la GiuRu:

Novitads

> Vuschs Giuvnas october 2016

Qua pudais telechargiar la pagina da las vuschs giuvnas cun in curt text davart la scuntrada dal parlament da giuvenils europeic (EYP) a Laax. La GiuRu è la presenta ils 14 d'october e tuts interessads san gugent s'annunziar tar nus ed era vegnir. Bun divertimaint cun la lectura da la pagina.

> Vuschs Giuvnas settember 2016

Cun empau retard, perstgisai: Qua la nova pagina da las vuschs giuvnas e qua cun contribuziuns da differentas regiuns, specialmain croda forsa Tansania en egl. La pagina cumpara mintgamai igl emprem venderdi dal mains. Contribuziuns pon ins tarmetter a giuru@giuru.ch per mintga text dat è 50 francs bunamana. Bun divertimaint cun la lectura ed engrazia fitg per las contribuziuns inoltradas!

> Vuschs Giuvnas uost 2016

La nova pagina da las vuschs giuvnas e qua cun contribuziuns da differentas regiuns, specialmain croda forsa Tansania en egl. La pagina cumpara mintgamai igl emprem venderdi dal mains. Contribuziuns pon ins tarmetter a giuru@giuru.ch per mintga text dat è 50 francs bunamana. Bun divertimaint cun la lectura ed engrazia fitg per las contribuziuns inoltradas!